Marja Driessens-Diessel is een gepassioneerd en veelzijdig fotografe die haar onderwerp dicht op de huid zit. Haar thema’s strekken zich uit van ruige, lege natuur van koude noordelijke landen tot hypermoderne architectuur die zij aantreft in warme, zuidelijke culturen.

Haar documentaire landschapsfotografie is krachtig en veelzeggend. De zorgvuldig gekozen composities, het gevoel voor ruimte, kleur en licht, en haar oog voor detail tonen de overweldigende, in zichzelf besloten natuur waarin een enkele brug, een verlaten huis of een vervallen nederzetting het enige is dat aan de mens herinnert.

Daartegenover staat haar fotografie van de door de mens gebouwde omgeving, zoals die tot uitdrukking komt in architectuur. Nu eens laat zij de beelden spreken zoals ze deze aantreft, dan weer construeert zij haar foto’s door haar digitale opnames in de camera of achteraf te bewerken. Via een uitgebalanceerd spel van kleuren, lijnen, spiegelingen, schaduwen en schimmen maakt zij haar eigen werkelijkheid: een monumentale maar anonieme wereld van patronen, perspectivische lijnen en geometrische vormen die de ruimte definieert waartoe de individuele mens zich moet verhouden.

Foto’s van Marja Driessens-Diessel, die slechts in een gelimiteerde oplage worden geprint, zijn aangekocht door overheden, bedrijfsleven en particulieren. Marja exposeert verschillende keren per jaar en zij geeft workshops, jureert fotowedstrijden en geeft lezingen over haar werk.

Contact

Voor het maken van prijsopgaven voor afdrukken, jureren van wedstrijden, geven van lezingen, doen van specifieke foto-opdrachten, deelname aan tentoonstellingen en overige informatie:

Marja Driessens-Diessel
De Alde Haven 15
8749 GG Pingjum
tel: 0517-579248
mail: mdiessel@hotmail.com